WHO WE ARE

NL
AIRfootage B.V. is een drone operator sinds 2012. Technische toepassingen interesseren ons boven alles. Met diensten als 3D-mapping van onder andere dijken en thermische scans van bijvoorbeeld grote koel- en distributiecentra, helpen wij veelal de kleine en middelgrote ingenieursbureaus bij het complementeren van hun dienstenpakket. Samen met in techniek gespecialiseerde bedrijven ontwikkelen wij oplossingen waarbij ‘de drone’ het verschil maakt. Zowel in resultaat als in kosten. Naast het technisch werk, genieten wij regelmatig van het maken van HD en 4K drone filmopnames. Het editen van videobeelden tot een totaalproduct besteden wij uit aan Moving Media Group.
UK
AIRfootage is a drone operator since 2012. Technical applications interests us above all. With services such as 3D mapping, for instance of a dike, and thermal scans of large cold storage and distribution centers, we often assist small and medium sized engineering firms in complementing their services. Along with specialized companies in technology, we develop solutions based on ‘drone added value’. Besides technical work, we regularly enjoy making HD and 4K video footage. From sporting events to super yachts at full sea, we are up for anything. We outsource editing of footage to our production partner Moving Media Group.

 

teamair

SERVICES

NL
Een drone is een middel menen wij, geen doel ‘an sich’. Er zijn vaak zelfs efficiëntere oplossingen voorhanden. Om te weten of dat zo is, dient men volledig op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen rondom drones, lokale wet- en regelgeving en kennis te hebben genomen van het businessmodel achter het probleem dat opgelost dient te worden. Deze waardevolle informatie maken wij voor u inzichtelijk. Het zal u verbazen hoeveel toepassingen waarover u gehoord heeft vooralsnog in het geheel niet realistisch zijn. Het zal u ook verbazen wat wél al kan en in de praktijk reeds plaatsvindt. Daarover voeren wij graag gesprekken met u. Over wat nu al kan, waar u zich op voor zou kunnen bereiden en welke drone operator daarbij zou kunnen passen. Het kunnen en mogen vliegen met een drone, zegt natuurlijk niets over het kennisniveau inzake thermische scanners of de vaardigheid die bij het maken van mooie filmbeelden komt kijken.
UK
A drone is a tool, not a purpose in itself. There often are more efficient solutions available for deploying a drone. To come to this conclusion, you’ll need to be on par with drone technology, local law and legislation, and the business model behind the work at hand. We consider these conclusions valuable information and specialize in these matters. Since we don’t sell drones, we have no agenda for holding back information. It is very interesting to look at what is the sense and nonsense behind drone applications today. To know what is coming, what to prepare for and what kind of operator would be your best partner. Being able and allowed to operate a drone, doesn’t say anything about other skills, like operating a thermic scanner or understanding a video shoot.


3D Mapping Drone Filming Drone Business Case Consultancy
Thermal Scanning Drone Photography Advice on Drone Legislation
Drone Application Development Live Drone Display Lectures on Drones

 


Safety first

(information concerning operations in The Netherlands)

Als opdrachtgever wilt u zich ervan verzekeren dat het door u ingeschakelde bedrijf (hierna: Drone Operator) professionaliteit en veiligheid hoog in het vaandel draagt en dat uw aansprakelijkheden goed zijn afgedekt. Dit is makkelijk te controleren. Hieronder de spelregels voor Drone Operators die in Nederland commercieel vliegen met drones, niet zwaarder dan 150 kilogram totaalgewicht.

Het vliegen met drones wordt in Nederland gelijkgesteld aan al het andere luchtvaartverkeer, met de bijkomende veiligheidseisen en regelgeving. Bedrijven mogen een drone enkel en alleen gebruiken als zij een ROC (RPAS Operator Certificate) plus eventueel een ontheffing (bij speciale vluchten) hebben ontvangen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (nader te noemen als ILenT.

ORGANISATIE
De Drone Operator dient op elk moment een Operations Manual ter inzage beschikbaar te hebben (tijdens een vlucht maar mogelijk wilt u deze vooraf inzien). Hierin wordt omschreven hoe de organisatie te werk gaat, welke procedures er gehanteerd worden en wie er welke verantwoordelijkheden draagt. Ook logboeken voor onderhoud van de drones en accu’s (lipo’s), alsook de vlieguren van piloten dient u hierin aan te treffen. Het voeren van een Operations Manual is wettelijk verplicht. Omdat dit document het hart van een organisatie beschrijft, zal deze in de meeste gevallen alleen ter inzage beschikbaar worden gesteld. In Nederland worden geen speciale eisen aan een organisatie die met drones werkt gesteld op het gebied van liquiditeit en personele bezetting. In veel gevallen betreft het kleine organisaties bestaande uit freelancers. Controleert u of alle freelancers tevens goed verzekerd zijn.

OPLEIDING
Vliegers van drones (op afstand bestuurde onbemande luchtvaartuigen, ook wel UAV, UAS of RPAS genoemd) dienen opgeleid te zijn (een theorie- én praktijkopleiding welke een RPA-L brevet opleveren). Dit kan in Nederland momenteel bij twee erkende organisaties (meerdere instanties zijn in oprichting momenteel: Q3 2015). 1: EuroUSC (Engelse organisatie, welke in de meeste West-Europese landen actief is, www.eurousc.com) en 2: het Nederlandse NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, www.nlr.nl).  Een drone piloot met een RPA-L brevet, mag overigens alléén vliegen voor een bedrijf welke in het bezit is van een ROC (RPAS Operator Certificate), af te geven door het IL&T.

DRONE
De drone die ingezet wordt dient IDCA (Individual Design & Construction Assessment) goedgekeurd te zijn. Dit is belangrijk omdat een groot deel van de professioneel ingezette drones bestaat uit verschillende onderdelen van verschillende fabrikanten die door verschillende specialistische bedrijven in elkaar gezet zijn. U kunt een drone qua veiligheid dus op geen enkele manier vergelijken met een in serie gebouwd vliegtuig of bijvoorbeeld een auto, waarbij constructie en ontwerp veelvuldig en uitgebreid getest en gecertificeerd zijn. Zodra een drone wordt goedgekeurd in Nederland krijgt deze een PH-nummer (hetzelfde soort kenteken als grote, bemande vliegtuigen). Dit nummer treft u, samen met de bedrijfsinformatie, aan op de drone van de operator als het goed is. In de meeste ándere Europese landen is deze keuring overigens niet nodig om commercieel te mogen vliegen.

VERZEKERING
De organisatie die drones inzet dient  (wettelijk verplicht sinds 1 juli 2013) een specifieke verzekering te hebben afgesloten. De verzekering moet voldoen aan de Europese verordening 785/2004 (inclusief molest en kaping). De verzekeringen van vóór 1 juli 2013 voldoen daar in veel gevallen niet aan en kunnen mogelijk nog niet aangepast zijn door de drone operator in kwestie.

Let op uw aansprakelijkheid. Aansprakelijkheden kunnen enorm zijn bij een ongeval met drones. Besef wel: de propellers van een professionele drone snijden met gemak door het menselijk lichaam. Bijna alle drones welke professioneel worden ingezet in Nederland worden bestuurd via GPS, met alle risico’s van dien (dit is een zeer zwak signaal). Het is zeker geen uitzondering dat het GPS-signaal door een drone niet of verkeerd wordt ontvangen door bijzondere omstandigheden tijdens een vlucht. Meerdere ongelukken zijn reeds voorgekomen. Risico’s zijn goed te beperken door bepaalde procedures per specifieke situatie te volgen (voor, tijdens en na de vlucht). De drone operator zal u hierop wijzen en instructies verschaffen. De aansprakelijkheidsdekking van een drone operator is in de meeste gevallen tot 1 miljoen euro beperkt. Alle aansprakelijkheid daarboven wordt doorgaans geaccepteerd door de opdrachtgever, u dus. Controleer uw eigen aansprakelijkheidsdekking en zorg dat deze aansluit op die van uw drone operator!

LUCHTOPNAMEVERGUNNING
Op 1 juni 2013 is de Luchtopnamevergunning afgeschaft. Deze heeft dus geen enkele waarde en zegt niets over de bekwaamheid of legaliteit van een drone operator.

TEAMWORK
Een vlucht mag door een Drone Operator nooit door één persoon worden uitgevoerd. Het is wettelijk verplicht minimaal drie personen in te zetten, waarvan alleen de piloot opgeleid dient te zijn. Alléén als de camera niet bedient hoeft te worden door een Operator (dus in een vaste hoek in de gimbal gemonteerd is), volstaan twee personen: de PIC (Pilot In Command) en de Observer.

De Piloot werkt doorgaans samen met een Payload Operator (de payload is hetgeen dat onder de drone hangt, meestal een camera die apart van de drone wordt bediend). De Observer of Payload Operator dienen tevens noodprocedures te kunnen uitvoeren om de drone veilig te laten landen in het geval de PIC niet meer in staat is de drone te besturen (bijvoorbeeld: hij/zij wordt onwel).

U mag (van de wetgever, de Drone Operator kan daar anders over denken), indien gewenst, als opdrachtgever zelf ook de camera besturen. De derde persoon (of tweede in geval de camera niet bedient wordt) is de Observer. Deze houdt continue de omgeving in de gaten (zowel luchtverkeer als risico’s op de grond) en grijpt in indien nodig. De waarnemer kan ook het aanwezige publiek instructies geven tijdens de vlucht. Overleg hierover met uw Drone Operator. Deze zal op voorhand een risico-analyse hebben opgesteld.

PLANNING
Een Drone Operator besteed veel aandacht aan veiligheid. Daar is planning een onderdeel van. Hij moet minimaal 24 uur van te voren de vlucht melden bij de betreffende Gemeente én bij de Minister. Belangrijker is echter dat hij zal controleren of de vlucht uitgevoerd kan worden. Boven ongeveer de helft van Nederland mag je niet met een drone vliegen (o.a. bebouwde kom, snelwegen, gebieden rondom alle (ook militaire) vliegtuigen, laagvlieggebieden, natuurgebieden in het broedseizoen, havens, industriegebieden, militaire oefengebieden en routes, etc.). Dus de kans is relatief groot dat de vlucht niet door zal gaan.

AIRFOOTAGE
AIRfootage is zeer positief over de toegenomen regelgeving. Onze professionele aanpak en passie voor deze branche resulteert in een betrouwbare partner voor uw bedrijf. Wij zijn inmiddels zeer ervaren in het filmen en fotograferen met drones. Ook voor het maken van 3D mappen (van bijvoorbeeld dijken), het opnemen van thermische beelden vanuit de lucht en het inspecteren van bijvoorbeeld de onderkant van bruggen, kunt u bij ons terecht. AIRfootage is uiteraard lid van branchevereniging DARPAS. Vraagt u ons gerust vrijblijvend om advies, of kom eens kennismaken in onze werkplaats te Den Haag.

Wij stellen alles in het werk om de informatie op deze pagina zo actueel mogelijk te houden.
Gezien  veranderingen in wet- en regelgeving elkaar snel opvolgen, kunnen wij echter
geen aansprakelijkheid  aanvaarden inzake bovenstaande informatie.
 
 

Safety First

Project

NL
In samenwerking met een van onze partners hebben wij gedurende 2014 meerdere pilotprojecten uitgevoerd. Daarbij was het doel een zo nauwkeurig mogelijk 3D model van een object op de grond (in deze een dijk) te creëren. Variabelen waren onder andere de vlieghoogte, vliegsnelheid, sensortype en grootte alsmede de instellingen van de camera en de frequentie van opnames tijdens de vlucht. Het inmeten van GPS-punten op de grond en de GPS-data van de drone hielpen bij het verbeteren van de resultaten. Het betrof in alle gevallen VLOS Way Point vluchten (Visual Line of Site & volledig geautomatiseerde, van te voren geprogrammeerde vluchten).
UK
In collaboration with engineering partners, we have implemented several pilot projects during 2013 and 2014. The aim was to create a very precise 3D model of a land object (a dike in this case). Variables included the altitude, airspeed, sensor type & size, as well as the camera settings and shutter frequency during flight. Surveying GPS points on the ground and the GPS data from the drone, helped in improving the results. Pilots where all flown in VLOS Way Point flights (Visual Line of Site & fully automated, pre-programmed flights).

project

Team

Lecture

Parcival I. Hofland verzorgd op verzoek lezingen over drones. Hierbij kan er tevens een droneworkshop- of dronedemonstratie-element geïncorporeerd worden. De onderwerpen die Hofland, in dialoog met het publiek bespreekt, zijn o.a: de geschiedenis van de drone, het oerwoud aan toepassingen, hoe werkt een drone, het verschil tussen militaire en civiele drones, de ontwikkelingen binnen Nederland versus de wereld, de actuele regelgeving en aanverwante problematiek, privacy en drones, toekomstbeeld.

 

Contact

Thank you!

name

email

message

info@airfootage.nl

Productie-adres:
Binckhorstlaan 403
2516 BC Den Haag

Postadres:
Binckhorstlaan 403
2516 BC Den Haag